Jídelna

Vedoucí stravování:                      
Danuše Machková
Vedoucí kuchařka:
Jana Lozová

Provoz:

Pracovní doba školní jídelny:   6.00  – 13.00 hod.
Výdejní doba obědů:
pro děti a zaměstnance: 12.00  – 12.30 hod.
pro cizí strávníky a rodiče: 11.30  – 11.50 hod.
Výše stravného:
Výše stravného pro cizí strávníky se skládá:  z normy na potraviny, režijních nákladů a mzdových nákladů
Cena oběda pro děti se skládá: 1 svačina, oběd, 2. svačina
Placení stravného:
Placení se provádí v hotovosti u vedoucí stravování, anebo platbou přes účet. Přeplatky stravného se vracejí v následujícím měsíci.
Výběr stravného – do 15. dne v měsíci  (termín je každý měsíc vyvěšen).
Stravné se platí předem, při nezaplacení nebude strava vydána.
Číslo účtu: 181 236 038/0300
Přihlášky ke stravování:
Podávají se dle potřeby u VPJ nebo kuchařky osobně či telefonicky – tel 482 322 440
alergeny
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Dotazy a připomínky směřujte k vedoucí stravování MŠ.
Přehled jídelních lístků viz. níže: