Podle nařízení vlády dojde v pondělí k částečnému obnovení výuky v mateřských školách. Rozvolnění se řídí pravidly:

  • do mateřské školy se mohou vrátit pouze děti v posledním – povinném – roce předškolního vzdělávání. Děti se mohou vzdělávat ve skupinách o počtu 15 dětí.
  • Dítěti, které se v naší škole účastní prezenčního vzdělávání se umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud
  • a) nemá příznaky onemocnění COVID – 19
  • b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle nařízení vyšetření neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Testování se nemusí účastnit dítě, které:
– doloží negativní výsledek PCR testu ne staršího než 48 hod.
– prokazatelně prodělalo onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního PCR testu neuplynula doba delší než 90 dnů.
Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
Omezení se nevztahuje na individuální konzultace. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro samotestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.
Instruktážní video k samotestování žáků najdete zde:
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole