Pro nastupující děti…

První dny a týdny znamenají pro dítě, které bylo dosud v domácí péči, značnou změnu v jeho dosavadním životě. Je to především první změna a každé dítě se jí nepřizpůsobí stejně. Některé děti se rychle spřátelí s novým prostředím i s učitelkami, jiné jsou v prvních dnech smutné, špatně usínají, málo jedí, jsou brzy unavené a snáze i onemocní. V takovém případě však velmi záleží na klidném jednání rodičů i na tom, jak přizpůsobí dosavadní denní režim dítěte programu v mateřské škole, aby se vzájemně doplňovaly.

V mateřské škole se předpokládá již větší samostatnost dětí při jídle a pití, při mytí i oblékání, při udržování osobní čistoty – použití WC. Do MŠ chodí děti již bez plen! Mateřské školy nejsou vybaveny vlastním prádlem ani hracími oblečky pro děti. Proto je třeba přizpůsobit oblečení dítěte především všem potřebám denního programu (v teplé místnosti, vycházce do okolí MŠ, hrám na zahradě, v písku i odpolednímu odpočinku), ale také schopnostem a dovednostem dítěte – knoflíky na dobře přístupných místech, šněrování, .…

Předejdete mnoha nepříjemnostem, budeme-li vědět co nejvíce o dosavadním vývoji a zvyklostech Vašeho dítěte. Nebojte se sdělit p.učitelkám i pro Vás nepodstatné věci o dítěti – každé dítě je individuální, jiné. Informujte nás o stravovacích zvyklostech dítěte – co např. vůbec nejí z důvodu, že je mu po tom špatně a zvrací, zda trpí nechutenstvím, zda doma vydatně snídá – pak nebude mít chuť svačit apod. Nebojte se toho, že bychom děti nutily do jídla (jako se to dělávalo dříve)! Sledujte náš jídelníček, abyste mohli doma vhodně doplnit večeři. A věřte našim zkušenostem – často doma neoblíbené nebo v MŠ zcela neznámé jídlo se naučí dítě v kolektivu ostatních jíst.

Každé ráno doprovázejte své dítě až do mateřské školy a nesvěřujte tento úkol starším nezletilým sourozencům. Nemůže-li matka, dovede dítě do školy otec, babička… Nejde jen o bezpečnost dítěte cestou.

V MŠ se nakažlivé nemoci  šíří stejně rychle v jakémkoli dětském kolektivu, proto i zde se snažíme každé dítě, podezřelé z nákazy, vyloučit ze styku s ostatními dětmi. Vaší povinností je ráno informovat učitelku o chování dítěte doma, zejména o jakýchkoli odchylkách (nechutenství, zvýšená teplota, bolest hlavy, vyrážka, zvláště pak řídká stolice a zvracení…). Nepokoušejte se do školky dítě „propašovat“! Nejenom že poškodíte zdraví vlastního dítěte, ale ohrozíte i děti ostatní. O nemocné dítě nemůže mateřská škola pečovat. V tomto případě budete vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ a návštěvě lékaře. Onemocní-li nakažlivou chorobou někdo jiný ve Vaší rodině, ohlaste to rovněž v MŠ.

Dostatek času k zotavení dítěte po nemoci je jednou z nejdůležitějších podmínek jeho dalšího zdravého vývoje. Před opětovným přijetím vyšetří dítě lékař a vystaví mu potvrzení. Nedochází-li zdravé dítě do MŠ např.z důvodu dovolené, není návštěva lékaře nutná.

Dostatek času pro dítě je to nejdražší, co mu můžete poskytnout. Mateřská škola nesupluje rodinu, a nemůže  mu ji při nejlepší péči nahradit , jejich lásku a individuální péči . Dopřejte mu denní rozhovor, kdy Vás má alespoň chvíli jen pro sebespolečnou procházku, rozhovor, předčítání… Vždyť mateřská škola je doplňkem výchovné péče rodinné. A ještě Vás o něco prosíme : Najděte si čas pro dohodu s námi o společném postupu při výchově dítěte a nebojte se otevřeně projevit pracovnicím mateřské školy všechny své pochyby, přání nebo stížnosti. Většině nesrovnalostí a potížím se dá předejít včasnou vzájemnou domluvou.